Friesland en het FrieseVolk


Eltsenien

Wat je moet weten over Friesland

Friesland - Fryslân - It Heitelân. Hoofdstad Ljouwert Leeuwarden.  De officiële talen zijn Nederlands en Fries. De provincie Friesland wordt bestuurd vanuit het "Provinsjehûs". De Friese elfsteden zijn elf plaatsen in de Nederlandse provincie Friesland die stadsrechten hebben gehad. Friesland werd vroeger gekenmerkt door de constante strijd tegen het water, enerzijds de zee, anderzijds veengebieden.


Het Fries (Frysk)

Het Fries heeft de status van minderheidstaal en wordt naast het Nederlands als een officiële landstaal erkend. In veel Friese steden spreekt men geen (of weinig) Fries maar Stadsfries.

Friese volkslied

Frysk bloed tsjoch op! wol nou ris brûze en siede, En bounzje troch ús ieren om! Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde, It Fryske lân fol eare en rom. Klink dan en daverje fier yn it roun, Dyn âlde eare, o Fryske groun!


Recreatie Friesland

Een overzicht van de betere bedrijven die het woord recreatie hoog in het vaandel hebben. Dagrecreatie, recreatie op het water, land en in de lucht. De mooiste Friese plekjes.

De Elfstedentocht

De laatste tocht werd gereden op 4 januari 1997. Op 2 januari 1909 werd de eerste officiële Elfstedentocht gereden. Dit evenement viert daarmee zijn honderdjarig bestaan.


Hotels in Friesland

Friesland biedt vele hotels in de mooiste Friese steden en dorpen en wat dacht je van onze mooie waddeneilanden, Vlieland, Terschelling en Ameland. 

Musea in Friesland

Musea in Friesland. Informatie over ruim 70 musea in Friesland. Friesland heeft de meeste musea van Nederland. Friesland heeft ook Online Musea.


Gevangen in Friesland

Wanneer je vroeger iets deed wat niet door de beugel kon werd je opgesloten in de Leeuwarden stadsgevangenis. Het gebouw staat in het centrum van Leeuwarden en er zijn beruchte gevangenen jaren lang opgesloten.

Culturele Hoofdstad 2018

Leeuwarden is uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad 2018; een droom die werkelijkheid is geworden. Deze titel geeft veel energie, schept een grote dynamiek en maakt de ambities in Fryslân.Iepen mienskip is het hoofdthema van ons verhaal. Samen werken aan de projecten die we willen verwezenlijken. In alle steden en dorpen van Fryslân. Maar ook met de rest van Nederland en Europa. Iepen mienskip dus. Zo wil de organisatie van Culturele Hoofdstad aan de slag gaan: met een uitgestoken hand naar iedereen die wil bijdragen én wil leren. Om er samen iets onvergetelijks van te maken. lees meer