Politiek in Friesland


Politiek in Friesland. In Friesland zijn naast de landelijke partijen ook Friese lokale partijen actief. Alle partijen zetten zich in voor Friesland, de lokale Friese partijen zetten zich meer in voor de Friese cultuur en leefomstandigheden in de provincie Friesland. Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van uw provincie. 

 

De politiek in Friesland, wat doet de politiek in en voor Friesland.  

FNP

Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van uw provincie. Er zijn 43 Statenleden die samen 11 politieke partijen vertegenwoordigen. Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan eens in de 4 jaar bij de provinciale verkiezingen. Zo bepaalt u zelf welke partijen in de Staten vertegenwoordigd zijn. 

 

De heer drs. A.A.M. (Arno) Brok is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS).

 

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden wij het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Wij zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven. En wij beheren en bewaken dijken, kaden en oevers voor uw veiligheid.

Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. Het is het hoogste beslisorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen. Zij hebben allemaal een specifiek belang bij een of meer taken die het waterschap uitoefent. 

Friese politieke partijen


Stemmen waar en wanneer