Hindeloopen


Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. 

Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een belangrijke hanzestad en vissersplaats. De visserschepen droegen de lettercode HI.

 

De grote bloeiperiode van het stadje lag tussen 1650 en 1790, toen Hindeloopen een grote vloot bezat van ruim tachtig schepen. Aan de kapitale 17e en 18e eeuwse kapiteinshuizen is nog te zien hoe rijk de Hindeloopers waren. Hindeloopen vormde een zelfstandige gemeente, tot het in 1984 samen met Workum, Stavoren en een groot deel van Hemelumer Oldeferd opging in de nieuwe gemeente Nijefurd.

 

-Gemeente Súdwest-Fryslân-  -Wikipedia-

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.