Privacyverklaring


Adres gegevens: Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Friesevolk.nl zal geen gegevens van haar bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Cookie wetgeving: Ook al is het niet helemaal terecht, het begrip 'cookies' is inmiddels onlosmakelijk met privacy kwesties verbonden geraakt. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal landen wetten en regels zijn gaan maken over cookies.

Bezoekers van onze website: De bezoekers van onze website worden door Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de aangeboden diensten of de meest opgevraagde pagina’s van de website geregistreerd. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden. 

Disclaimer: Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. De ontwikkelaars, beheerders en medewerkers van deze website zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. Ondanks dat Friesevolk.nl zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Friesevolk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Friesevolk.nl erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden. De door Friesevolk.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging en naar de beste inzichten van dat moment worden gewijzigd.

Meer informatie over privacy, cbpweb.nl en rijksoverheid.nl 
Wet bescherming persoonsgegevens, consumentenbond.nl

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met ons. info@friesevolk.nl


Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.