Stemmen


"Mijn Topstuk" Fries Volkslied

"Mijn Topstuk" is een overzicht van de mooiste artikelen uit de collecties van de leden van het Platform Online Musea. Begin januari 2017 kunnen bezoekers stemmen voor de top 10 "Mijn Topstuk" 2017. Er komt een publieksprijs en een juryprijs. Breng je stem uit en misschien win jij ook wel een leuke prijs!

Fries is de tweede taal van Nederland

De Friezen zijn een trots volk, toen in 1875 in Grou een gedenkteken werd opgericht voor dokter Eeltsje Halbertsma, werd ter nagedachtenis van hem het lied "De âlde Friezen" gezongen.

 

Frysk bloed tsjoch op! wol nou ris brûze en siede,

En bounzje troch ús ieren om!

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde,

It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it roun,

Dyn âlde eare, o Fryske groun!


"Mijn Topstuk" FrieseVolk
Email:
Ik geef 1 punt
Ik geef 2 punten
Ik geef 3 punten